20-09-2021, 14:19

Buxoro MTU UK stansiyalari

№ p.p.Stansiyalar nomistansiya turistansiya toifasi
1
Binokor
yuk tashishga oid
ikkinchi
2
Buxoro-2
yuk tashishga oid
ikkinchi
3
Zarafshan
yuk tashishga oid
ikkinchi
4
Ziyovuddin
yuk tashishga oid
ikkinchi
5
Qarakatta
yuk tashishga oid
uchinchi
6
Qoroulbozor
yuk tashishga oid
birinchi
7
Kattaqo’rgon
yuk tashishga oid
uchinchi
8
Qizilquduq
yuk tashishga oid
to’rtinchi
9
Maroqand
yuk tashishga oid
birinchi
10
Mustaqillik
yuk tashishga oid
uchinchi
11
Navoi
yuk tashishga oid
ikkinchi
12
Tashkura
yuk tashishga oid
to’rtinchi
13
Tinchlik
yuk tashishga oid
birinchi
14
Uchquduq -1
yuk tashishga oid
ikkinchi
15
Olot
oraliqdagi
to’rtinchi
16
Buzaubay
oraliqdagi
uchinchi
17
Bulung’ur
oraliqdagi
to’rtinchi
18
G’allaorol
oraliqdagi
to’rtinchi
19
Jomboy
oraliqdagi
to’rtinchi
20
Juma
oraliqdagi
to’rtinchi
21
Zafarobod
oraliqdagi
beshinchi
22
Zirabuloq
oraliqdagi
to’rtinchi
23
Kogon
oraliqdagi
to’rtinchi
24
Kanimex
oraliqdagi
to’rtinchi
25
Qorako’l
oraliqdagi
to’rtinchi
26
Karmana (bыv.301)
oraliqdagi
beshinchi
27
Qurali
oraliqdagi
to’rtinchi
28
Quyumozor
oraliqdagi
beshinchi
29
Qiziltepa
oraliqdagi
to’rtinchi
30
Maylisay
oraliqdagi
to’rtinchi
31
Malik
oraliqdagi
beshinchi
32
Mardjonbuloq (Bogarnoe)
oraliqdagi
to’rtinchi
33
Murgak
oraliqdagi
beshinchi
34
Nurbuloq
oraliqdagi
to’rtinchi
35
Uchquduq-2
oraliqdagi
to’rtinchi
36
Xodjadavlat
oraliqdagi
uchinchi
37
Yakatut
oraliqdagi
to’rtinchi
38
Raz’ezd 16
oraliqdagi
beshinchi
39
Raz’ezd 13
oraliqdagi
beshinchi
40
Raz’ezd 24
oraliqdagi
beshinchi
41
Raz’ezd 28
oraliqdagi
beshinchi
42
Raz’ezd 29
oraliqdagi
beshinchi
43
Raz’ezd 30
oraliqdagi
beshinchi
44
Raz’ezd 31
oraliqdagi
beshinchi
45
Raz’ezd 33
oraliqdagi
beshinchi
46
Raz’ezd 38
oraliqdagi
beshinchi
47
Raz’ezd 39
oraliqdagi
beshinchi
48
Raz’ezd 40
oraliqdagi
beshinchi
49
Raz’ezd 41
oraliqdagi
beshinchi
50
Raz’ezd. 42
oraliqdagi
beshinchi
51
Raz’ezd 43
oraliqdagi
beshinchi
52
Raz’ezd 137
oraliqdagi
beshinchi
53
Raz’ezd 139
oraliqdagi
beshinchi
54
Raz’ezd 141 (Adjibigut)
oraliqdagi
beshinchi
55
Raz’ezd 142
oraliqdagi
beshinchi
56
Raz’ezd 143
oraliqdagi
beshinchi
57
Raz’ezd 144
oraliqdagi
beshinchi
58
Raz’ezd 145
oraliqdagi
beshinchi
59
Raz’ezd 303
oraliqdagi
beshinchi
60
Raz’ezd 304
oraliqdagi
beshinchi
61
Raz’ezd 305
oraliqdagi
beshinchi
62
Raz’ezd 306
oraliqdagi
beshinchi
63
Raz’ezd 307
oraliqdagi
beshinchi
64
Raz’ezd 308
oraliqdagi
beshinchi
65
Raz’ezd 309
oraliqdagi
beshinchi
66
Raz’ezd 311
oraliqdagi
beshinchi
67
Buxoro-1
saralovchi
toifasiz
68
Samarqand
xududiy
birinchi
jami Buxoro MTU bo’yicha
jami
68
ulardan toifa bo’yicha:
1
toifasiz
1
2
birinchi
4
3
ikkinchi
6
4
uchinchi
5
5
to’rtinchi
18
6
beshinchi
34
hammasi bo’lib
68
ulardan stansiya turi bo’yicha:
1
stansiyalar
39
2
raz’ezdlar
29